نشست اعضای تعاونی با دکتر سعیدی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مورخ 91/11/12جلسه ای در محل دفتر جناب آقای دکتر سعیدی برگزار گردید.در این جلسه جناب آقای مهندس خورشیدی توضیحاتی درباره فعالیت شرکت ارائه نمودند و در ادامه خانم مهندس خسروی از وضعیت کنونی فارغ التحصیلان بهداشت محیط و همچنین مشکلات مسئولین فنی پرداختند.در ادامه جناب آقای دکتر سعیدی ضمن تشکر وقدردانی از فعالان در زمینه مشاوره در اماکن تهیه و توزیع مواد غدایی و اماکن عمومی ،ایشان بر آموزش مستمر و برگزاری همایش های تخصصی  و همچنین تعریف شرح وظایف مسئولین فنی بصورت شفاف تأکید داشتند.

/ 0 نظر / 62 بازدید