# مشاوره

نشست اعضای تعاونی با دکتر سعیدی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مورخ 91/11/12جلسه ای در محل دفتر جناب آقای دکتر سعیدی برگزار گردید.در این جلسه جناب آقای مهندس خورشیدی توضیحاتی درباره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید