شرکت تعاونی مهندسی نوید سلامت محیط کار

شرکت تعاونی نوید سلامت محیط کار با بهره مندی از نیروهای با تجربه و کارآزموده و متخصص و جوان و با حمایت های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بعنوان اولین شرکت تخصصی به ارائه مشاوره و خدمات فنی-مهندسی می پردازد.

اخبارداخلی

برگزاری جلسه ی راهبردی با حضور جناب آقای دکتر خدایی

در مورخه 13/6/91 جلسه با حضور دکتر خدایی معاونت محترم فنی  بهداشتی مرکزبهداشت استان خراسان رضوی؛و جناب آقای مهندس حسنی مسئول محترم بهداشت محیط استان و برخی از اعضاء شرکت در محل مرکز بهداشت استان برگزار گردید.در این جلسه مهندس خورشیدی بعنوان مدیر عامل شرکت گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته و همچنین برنامه های عملیاتی آتی شرکت اراده نموداند.همچنین در خصوص نشریه پیک نوید سلامت نیزگفتگو شد؛در پایان آقایان دکتر خدایی و مهندس حسنی ضمن ارائه پیشنهادات خواستار ارتباط موثرتر شرکت با مرکز بهداشت استان شداند و لازم دانستند که گزارش کلیه فعالیت های شرکت بصورت ماهیانه به مرکز بهداشت استان ارسال شود.در این جلسه نیز پیشنهاد گردید گروه تخصصی تحت عنوان گروه مشاوران جوان در جلسات تخصصی مرکز بهداشت استان حضور داشته باشند.