شرکت تعاونی مهندسی نوید سلامت محیط کار

شرکت تعاونی نوید سلامت محیط کار با بهره مندی از نیروهای با تجربه و کارآزموده و متخصص و جوان و با حمایت های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بعنوان اولین شرکت تخصصی به ارائه مشاوره و خدمات فنی-مهندسی می پردازد.

» خبرنامه شماره2-خرداد وتیرماه1392 :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» خبرنامه شماره2-خردادوتیر ماه 1392 :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» ۱۳٩٢/٤/۱٧ :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» اعطاء گواهینامه فعالیت به مسئولین فنی بهداشت :: ۱۳٩٢/۳/۸
» جلسه هماهنگی مسئولین فنی بهداشت با کارشناسان مرکز شماره1 :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» جلسه هماهنگی مسئولین فنی بهداشت با کارشناسان مرکزشماره 3 :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» خبرنامه :: ۱۳٩٢/٢/۸
» نشست اعضای تعاونی با دکتر سعیدی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» گزارش تصویری از برگزاری سومین دوره آموزشی مسئولین فنی بهداشت :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» سومین دوره کلاس های آموزشی ویژه مسئولین فنی بهداشت :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» تصاویر کلاس آموزشی گروه نقشه کشی91/8/8 :: ۱۳٩۱/۸/۸
» برگزاری کلاس های آموزشی :: ۱۳٩۱/۸/٧
» اجرای طرح پزشک خانواده :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» اتحادیه صنوف آبمیوه و بستنی و شیرینی سازان امادگی خود را برای همکاری اعلام کردند :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» برگزاری دومین دوره آموزشی مسئول فنی بهداشت :: ۱۳٩۱/۳/٢٥
» معرفی :: ۱۳٩۱/۳/۱٥